Ritsklasje

Zorgjuf Monique

Mijn deur staat open voor alle kinderen groot en klein, met grote of kleine problemen. We gaan samen op zoek naar een oplossing.

Mijn deur staat open voor collega’s  voor advies bij didactische aanpak of aanpak van kinderen .

Mijn deur staat open voor ouders met vragen of zorgen.

Mijn deur staat ook  open voor externe medewerkers. (CLB-Logo-Ondersteuners …)

De naam Ritsklasje verwijst natuurlijk naar de naam van de school  DE  RITSHEUVEL ,met als symboliek, dat we  alle kinderen willen laten ‘ritsen’ zoals in het verkeer.  Iedereen op zijn manier en op zijn tempo, maar iedereen  mee vooruit  !

Ik ben op school op dinsdag, woensdag en donderdag.

Bij afwezigheid kan er altijd een briefje in mijn ‘RITSBUSJE’ gestopt worden.

 

Elke klas heeft een eigen klasdiertje. Ik heb gekozen voor een EGELTJE.

Een egeltje is een heel nuttig diertje. Soms ziet het er heel schattig en aaibaar uit, maar soms is het volledig in zichzelf gekeerd en zet het zijn stekeltjes uit…net zoals bij kinderen die het wat moeilijk hebben  of extra aandacht nodig hebben. Door hen goed te omringen en hun vertrouwen te winnen zullen ze stilaan hun stekeltjes intrekken en weer met goesting naar de groep vertrekken .

 

 

Mag ik u even voorstellen : Dit zijn Ritsje  en Fritsje.

Zij LEREN  ons LEREN. Elke leerjaar gaan we een stapje verder in het VELOO-traject

( Verrijkende Elementen voor Leren Opvoeden en Onderwijzen)