Groep 6

Juf Martine

Ik ben juf Martine.

Samen met mijn man Dieter (en hondje Nouky) woon ik aan de rand van Lokeren.

We hebben één zoon: Ken. Sinds kort zijn we de fiere grootouders van Elena.

Op 29 mei vier ik mijn verjaardag.

Ik hou van wandelen, werken in de tuin, eens lekker uit eten gaan en reizen.

Ik start mijn 30ste schooljaar als leerkracht van het zesde leerjaar

en vind het nog steeds even boeiend…

Genieten van een laatste jaar samen, in onze natuurschool!

In de klas

Welkom in de eekhoorntjesklas… 

In de lessen Nederlands werken we verder met de methode ‘Tijd voor Taal accent’. 

Alle taalaspecten komen hierin aan bod. 

In het eerste semester organiseren we peer tutoring: samen begrijpend lezen met een leesmakkertje uit groep 4.

Zo leren we met en van elkaar… 

Tijdens de lessen wiskunde verdiepen we ons verder in de getallen tot 1 miljard.

Als we de omtrek en de oppervlakte van de vlakke figuren goed onder de knie hebben,

nemen we de ruimtefiguren onder de loep… We leren de oppervlakte en het volume berekenen.

Bewerkingen met breuken uitvoeren is ook een hele kluif! 

Voor wereldoriëntatie en godsdienst werken we samen met groep 5, in een tweejarenplan.

Regelmatig trekken we ook samen eens op uitstap. 

Op het einde van het zesde leerjaar spreken de leerlingen al een aardig mondje Frans.

Regelmatig oefenen (al dan niet met Bingel) is wenselijk.

 

 

<

Wist je dat?

We tweejaarlijks deelnemen aan het MEGA-project (veilig internetten,alcohol- en drugspreventie, assertief leren reageren…).

Ik samen met de oudsten van de school op weg ga om de overgang naar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen.