Groep 4

Juf Ine

Hallo iedereen.

Ik ben juf Ine. Samen met mijn twee dochters en onze kat, woon ik in het nabijgelegen Stekene. In m’n vrije tijd ga ik al eens achter m’n naaimachine zitten om kleertjes te maken voor m’n meisjes en soms ook voor mezelf. Ook breng ik graag tijd door met familie en vrienden. Dit kan sportief zijn; wandelen, fietsen, zwemmen of eens terug een volleybal in de hand nemen, maar ook samen een film bekijken of gezellig iets lekker eten kan mij blij maken. Op school neem ik de 4de klas onder mijn hoede. Dit doe ik nu bijna 15 jaar en vind het nog altijd even boeiend.

Zorgjuf Monique

Mijn deur staat open voor alle kinderen groot en klein, met grote of kleine problemen. We gaan samen op zoek naar een oplossing.

Mijn deur staat open voor collega’s  voor advies bij didactische aanpak of aanpak van kinderen .

Mijn deur staat open voor ouders met vragen of zorgen.

Mijn deur staat ook  open voor externe medewerkers. (CLB-Logo-Ondersteuners …)

De naam Ritsklasje verwijst natuurlijk naar de naam van de school  DE  RITSHEUVEL ,met als symboliek, dat we  alle kinderen willen laten ‘ritsen’ zoals in het verkeer.  Iedereen op zijn manier en op zijn tempo, maar iedereen  mee vooruit  !

Ik ben op school op dinsdag, woensdag en donderdag.

Bij afwezigheid kan er altijd een briefje in mijn ‘RITSBUSJE’ gestopt worden.

Wat staat er op het programma in de vosjesklas ?

✔ Godsdienst:  Wat is het verschil tussen een symbool en een teken?, Het prachtige Mozesverhaal vol symboliek, Wat zijn conflicten en hoe lossen we ze op een goede manier op?, Wat is het geweten en wat doet het met/voor ons?, Mens en natuur: een gave maar ook een opgave!, Levensadem: waar/hoe vind je moed bij tegenslag? Natuurlijk staan we ook doorheen het hele schooljaar stil bij gebeurtenissen in het kerkelijk jaar.

✔Rekenen: Hoofdrekenen en cijferen tot 100 000, breuken bij een figuur, hoeveelheid en getal, kommagetallen; tot op een duizendste nauwkeurig, lengte-, inhouds- en gewichtsmaten ook als kommagetal, de digitale klok, rekenen met tijd, uurtabellen, kennismaking met oppervlaktematen…

✔Taal:  Vele spreekkansen in de dagelijkse kring aan het begin van de dag, 20 nieuwe woordpakketten, werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd, zinsleer- en woordleer, niveaulezen op woensdagmorgen, leuke en creatieve stel-, luister- en spreekopdrachten die ook onze muzische geest verruimen, … En niet te vergeten, Pistache (initiatie Frans) is ook dit jaar weer van de partij.

✔Wereldoriëntatie:  Vaste waarde voor elk schooljaar is het project: ‘België: 10 provincies en hoofdstad Brussel’                                     Verder werken we in de 2de graad (groep 3 en 4) met een tweejaarlijkse planning waarin projecten gepland staan zoals: ‘De school; vroeger en nu’, ‘Een superfamilie’, ‘Nooit meer oorlog’, ‘Onze dynastie’, ‘Zo werkt mijn lichaam’, ‘De Vier natuurelementen’, ‘Weet wat je eet’, ‘Afval en composteren’, ‘Waten in en rondom het huis’, ’Boeken,boeken, boeken tot in de verste hoeken…’, ‘Oriënteren kan je leren’… ezv. Ook worden er op regelmatige basis verkeerslessen gegeven. We maken maandelijks kennis met aspecten uit andere culturen (ICO) en ook besteden we aandacht aan grote items uit de actualiteit. 4-jaarlijks gaan we met de 2de ene 3de graad samen op zeeklassen.

✔Muzische opvoeding: Nieuwe liedjes, leuke knutsellessen met de hulp van knutselmama Karina, gezellige voorleesmomenten, keuze uit mooie gedichtjes gekoppeld aan de wo-projecten of de tijd van het jaar, originele drama en bewegingsexpressieve momenten…

✔Bewegingsopvoeding: Toffe bewegingsmomenten bij turnmeester Dirk, maandelijks grote bewegingsateliers in de sporthal te Sinaai o.l.v. meester Dirk en een extra turnleerkracht, 2-wekelijks zwemlessen in niveaugroepen in het zwembad te Sint-Niklaas.

✔Schrift:  Ook in het 4de leerjaar oefenen wij verder om tot een mooi, leesbaar doch stilaan eigen handschrift te komen. We proberen ons handschrift te verkleinen en ook de hoofdletters passeren nogmaals de revue.

✔Contractwerk:  Verdere integratie van het contractwerk in ons dagelijkse schoolleven helpt ons om zelfstandig werkende leerlingen te worden.

✔Leren Leren:  Ook dit jaar helpen Frits en Rits ons verder ontwikkelen tot zelfstandige lln. Ze leren ons 3 nieuwe bouwstenen en goede leerhoudingen aan.

 

<

Wist je dat?

Juf Monique op woensdag in groep 4 staat.

Elke ochtend start met een kringgesprek !

We om de 4 jaar op zeeklassen gaan naar Bredene, samen met groep 3, 5 en 6.